یک دو سه، یک دو سه، امتحان می کنیم...

صدا میاد؟

خب، اینم اولین مطلب ما تو این فضای جدید.

با هزار بدبختی تونستم از وبلاگ قبلی بک آپ بگیرم و بیارمش اینجا، اما یه خرده ساختار مطالب قبلی رو بهم ریخته. ببینم همت می کنم بشینم درستشون کنم یا نه.

قالب قبلی رو هم نتونستم بیارم:(، یه چیزی مشابهشه، درسته به پای اون نمی رسه، اما خب، از هیچی بهتره.

اجازه بدید همین اول یه انتقاد به بیان بکنم: چرا فونتاش این قدر بیخودن؟؟! فقط همین فونت پیش فرضش قابل استفاده ست!

هیچی دیگه، امیدوارم بیان هم مثل قبلیا بازی در نیاره.

آخه انگاری پاقدم من نحسه.

بلاگفا خوب خوب بود و عین ساعت کار می کرد، اما همین که من وبلاگ زدم توش، قاتی کرد و زد همههه ی وبلاگاش رو حذف کرد!

میهن بلاگ هم خوب بود، تا این که حدود دو هفته پیش شروع کرد به مسخره بازی، منم بی اعصاب، فوری اومدم اینجا.

ایشالا که این دفعه دیگه مشکلی پیش نیاد.

آهان، راستی، اینم سور وبلاگ نو، تعارف نکنید تو رو خدا، به همه می رسه.

کیک شکلاتی