هر کار کردم دلم راضی نشد امروز پست نذارم. دریافت
شعر عنوان، با صدای خود آقای برقعی

+این شعر یکی از شعراییه که واقعا دوستشون دارم، خیلی قشنگه. این‌قدر خوندمش که حفظ شدم. 
اول می‌خواستم با صدای خودم بذارمش، ولی دیدم که نه، همین‌جوری با صدای شاعر و تنظیم‌شده قشنگ‌تره.