می‌گما، الان همه آقاشون جنتل‌منه جنتل‌منه، اینایی که ما تو خیابون می‌بینیم کی‌ان پس؟

+تو پارک بانوان، هرکی یه اسپیکر گرفته بود دستش این هوا، همه‌ش هم داشت همین آهنگ خز پخش می‌شد، اه!