وقتی که می‌ری حموم و وقتی اومدی بیرون موهاتو نمی‌بافی و بعد چند ساعت چنان پف می‌کنن که چوب بستنی‌ت یهو پرت می‌شه و ده دقیقه بعد، از لای موهات می‌افته پایین:)


پ. ن. یکی نیس بگه جنبه نداری نبند کامنتاتو، وعده نده. جنبه‌شو ندارم، دوست نداشتید چیزی نگید.