خدایا، خدایا، خدایا، این رسمش نبود! 

من که گفته بودم از این زندگی جز ماست چیز دیگه‌ای نمی‌خوام.

من که گفته بودم بدون اون می‌میرم. 

الان می‌بینم نوتلا بخورم ارزون‌تر از ماست در میاد.

حالا همه‌چی‌مون درسته، باید ماستم گرون می‌شد؟

لعنت به این زندگی. 

تموم شد. 

آخرین ریسمان اتصال من به این دنیا بریده شد. 

من برم خودمو دار بزنم، خدافس. 


پ. ن. عنوان هم که معلومه برگرفته از چیه:)