می‌گفت اعتماد به نفس کاذب دشمنته. 

یعنی چی؟

یعنی اگه چهار ماه، هر روز از رو جدول رفتی و اومدی و نخوردی زمین، فکر نکن که خیلی خفنی و قرار نیست هرگز بیفتی.

یهو دیدی مثل من بدبخت افتادی و پات از سه چهار ناحیه پوستش رفت و اندازه یه گردو هم باد کرد. 

پس همانا، عبرت بگیرید، از رو جدول نرید خب، نمی‌میرید که! 


پ. ن. می‌گفت اگه از یه حسی شیش ماه گذشت و اون حس از بین نرفت، به احتمال قوی واقعیه.

شد شیش ماه:)