بتونم برم یکی از این تئاترایی که رو صحنه ن رو ببینم.
(این یکی جزو معدود فانتزیاییه که می دونم قرار نیست به حقیقت بپیونده. پول ندارم، می فهمییی؟ ندارم!!)