فائزه جیباشو خالی کرده. پره از کاغذای کوچولویی که روشون اسم کاندیداهای مختلف شورای دانش آموزی هست. پشت همه شونم فائزه با همون دست خط کلاس دومی ش نوشته: "ری می دم"
می گیم اینا چین؟ می گه بچه های چهارمی بهمون دادن.
می گه همه کلاس دومیا دویست تا (!) از اینا تو جیباشون دارن.
من می خندم می گم لابد مثل این کارتونا اومدن این کاغذا رو پاشیدن تو هوا شمام جمع کردید. 
با یه قیافه گنگ می گه: خب آره، همین کارو کردن دیگه، ما هم زود زود جمعشون کردیم.
بابا می گه خب چرا جمع کردید؟ مگه می دونستید چیه؟
می گه نه بابا! ما فکر کردیم اینا جایزه ن!

پ.ن. گوشی مامانو یه دزد نامرد نانجیب برده :( بای بای تلگرام، باییی!!