موقع خرید اینترتی، چشماتونو باز کنید که یهو مثل من، دو هفته معطل یه چیزی نباشید، یعد تازه یه قدم مونده به پرداخت بفهمید قیمتش بیست و هفت تومن نیست، بلکه دویست و هفتاد هزار تومنه!!