یه جا می خوندم که هر وقت آدم تنها می شه، بیشتر تو خودش فرو می ره، بیشترم کتاب می خونه.
الان به همین رسیدم.
هر روز، تعداد کتابایی که می خونم زیادتر و زیادتر می شه.
سرعتمم بیشتر شده.
روزی حداقل یه کتاب جدید می خونم، یه دور یکی از کتابای قبلیمو برمی دارم مرور می کنم و یه ذره هم تاریخ ادبیات کودک می خونم واسه اطلاعات عمومی و اینا.
همین جوری پشت سر هم.
کتاب خوبه، کتاب خیلی خوبه، چون اگه نبود واقعا نمی دونستم تو این اوضاع چی کار کنم.