دو روز دنیا برام
قفس تر از قفسه
بهم نفس برسون
هوام دوباره پسه
هوامو داشته باش
می گن تو مومنی و 
دم مسیحاییت
نفس تر از نفسه

هوام دوباره پسه
محسن چاوشی

پ.ن. آهنگ وبمو گوش کنین :)