"برایم شمع روشن کن" رو خوندین؟
"سنجاب ماهی عزیز" رو چه طور؟
"بابالنگ دراز" رو چی؟ اونو دیگه اگه نخونده باشید هم حتما کارتونش رو دیدین.
دلم یه دوست مجازی می خواد.
مثه دایی سارا.
مثه آقای ماهی.
مثل بابا لنگ دراز.
همین قدر دور، همین قدر غریبه، همین قدر "رفیق".
می شه یه آدرس ایمیل واسم گیر بیارید که با یکی حرف بزنم؟
اصلا نمی دونم چی می تونم بگم، اما باید حرف بزنم.
واسه یکی که مطمئن مطمئن باشم نمی شناسدم.
قرار نیست منو ببینه تا نگاهش نسبت بهم عوض شه.
قرار نیس دعوام کنه، بهم بخنده یا هرچیز دیگه ای.
راستش شدیدا بهش احتیاج دارم...