می یاد یه روزی اون
موهاش مشکیه
هرکی بپرسه من
می گم بهش کیه
اون خاطراتمه
روزای رفتمه
اون معنی تموم این شعرای دفتره

روزای رفته
معین زد

پ.ن. دو روزه که این تیکه ی آهنگ، تو ذهنم پلی می شه.
یه روزی، دلیلشو بهتون می گم ولی الان نه. [لبخند برعکس]