قرار بود اگه چیزی خواستم که نتونستی فراهم کنی، خارج از دسترست بود، برام گل بخری که یادم بره.

من گل نمی‌خوام. به جاش برام چسب بخر که تیکه‌های قلبتو بهم بچسبونم، باشه؟